Marius Macevičius "Asorti" (antireklamų pjesė)

Sigitas Parulskis "Nesibaigianti vienatvė dviem"

Jean Cocteau "Orfėjas"

Sofoklis "Oidipas karalius"viršun

Ray Bradbury 4 apsakymai

William Gibson "New Rose" viešbutis

Gintautas K. Ivanickas 11-a apsakymų

Daniel Keyes "Gėlės Eldžernonui"

L. Lukina ir E. Lukinas miniatiūros "Urvinės kronikos" ( 10 K b )

Sergej Lukjanenko 2 apsakymai

James Morrow Biblijos istorijos suaugusiems Nr.17: Tvanas [ NEBULA 1989 ]

Henry Lion Oldie "Senelio-Vampyro pasakos"

Mike Resnick "Manamuki" [ HUGO 1991 ] / "Vaiduoklis Frenkis" & "Žiemos saulėgrįža"

Robert Sheckly "Kūnas" & "Ideali moteris"

Klifford D. Simak apsakymas "Aptvaras"

Dmitrij Skiriuk "Taupyklė"

Linas Urbonas apsakymas "Gyvasis vanduo"

Rafal A. Ziemkiewicz "Gražu ten, slėnyje"

viršun


viršun

Carlos Castaneda "Laiko ratai"

Erich Fromm "Menas mylėti"

Jostein Gaarder "Sofijos pasaulis"

Frydrich Nietzche ( 4 )

viršun


viršun

Simonas Daukantas "Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių" - [ Ant ]

viršun


viršun

Jonas Aistis eilės - [ Ant ] ir 5 eilėraščiai

Arnas Ališauskas vienas eilėraštis

Alfonsas Andriuškevičius iš "22-jų eilėraščių"

Algimantas Baltakis 7 eilėraščiai

Jonas Biliūnas porą eilėraščių

Kazys Binkis rinkinys "Šimtas pavasarių" - [ Ant ]

Vytautas P. Bložė 3 eilėraščiai ir viena kalba

Janina Degutytė rinkinys "Artumas" - [ Ant ]

Dainius Dirgėla 7 eilėraščiai

Kristijonas Donelaitis "Metai" - [ Ant ]

Sigitas Geda 10 eilėraščių ir vienas straipsnis

Gintaras Grajauskas ( 3 )

Vytautas Mačernis rinkinys "Po ūkanotu nežinios dangum" - [ Ant ]

Maironis "Pavasario balsai" - [ Ant ]

Alfonsas Maldonis eilėraštis Pilnatvė

Justinas Marcinkevičius 21 eilėraštis

Aidas Marčėnas vienas eilėraštis ( 1 Kb )

Marcelijus Martinaitis 1 eilėraštis Vartiklis

Martynas Mažvydas Catechismusa Prasty Szadei… - [ Ant ]

Eduardas Mieželaitis vienas eilėraštis ir Testamentas

Antanas Miškinis poezija "Varnos prie Plento" - [ Ant ]

Vincas Mykolaitis-Putinas porą eilėraščių, "Tarp dviejų aušrų" - [ Ant ]

Salomėja Nėris "Diemedžiu žydėsiu" - [ Ant ] & "Prie didelio kelio" - [ Ant ]

Sigitas Parulskis 8 eilėraščiai, 1 pjesė ir 13 straipsnių

Dionizas Poška "Mužikas žemaičių ir Lietuvos" - [ Ant ]

Henrikas Radauskas 4 poezijos rinkiniai

Raulas Van Gauras "The Bestas" - eilės

Skučaitė 2 eilėraščiai ( 3 Kb )

Antanas Strazdas "Giesmės svietiškos ir šventos" - [ Ant ]

Paulius Širvys "Tiesiu toliams rankas" - [ Ant ]

Antanas Škėma 5 eilėraščiai

Pranas Vaičaitis poezija - [ Ant ]

Judita Vaičiūnaitė 3 eilėraščiai

Agnė Žagrakalytė poezija

viršun

Jorge Luis Borges Liaupsė tamsai

Charles Baudelaire 8 eilėraščiai

R. Bernsas "Linksmieji valkatos"

A. Blokas "Kopose"

Johannes Bobrowski 3 eilėraščiai

Jorge Luis Borges "Liaupsė tamsai"

F. Burdilonas "Šviečia tūkstančiai akių pernakt"

Leonard Cohen dainų tekstai

Omaras Chajamas 352 rubajatai

Seamus Heaney 7 eilėraščiai ir apie pasibuvimą Lietuvoje

Heinrich Heine eilėraštukas

Hermann Hesse 2 eilėraščiai

Langston Huges "Negras kalba apie upes"

Jaan Kaplinski eilėraštukas

Gabriel Garsia Lorca pora eilėraščių

H. V. Longfelou "Angelų pėdsakai"

Adomas Mickevičius Sonetai link

Oskaras V. Milašius keli eilėraščiai & "Karomama"

Petrarca vienas sonetas

Edgaras Alanas Po "Eldorado" & "Varnas"

Rainer Maria Rilke 4 eilėraščiai vertė Sigitas Geda

A. M. de Šenjė "Jaunoji kalinė"

Wislawa Szymborska 3 eilėraščiai

Rabindranatas Tagorė ištraukos iš "Paklydę paukščiai" & Sodininkas

Dylanas Thomas vienas eilėraštis

viršun


viršun

Jonas Biliūnas rinktinė "Liūdna pasaka" - [ Ant ]

Gintaras Beresnevičius "Šnipo pagavimas pagal Zen metodą" & "Moterų pasaulėžiūros bruožai"

Kazys Boruta "Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte"

Petras Cvirka rinkinys "Kasdienės istorijos" - [ Ant ]

Laura Sintija Černiauskaitė ( 3 )

Romualdas Granauskas "Laiškai iš Mosėdžio" ištrauka ( 13 Kb )

Juozas Grušas novelių rinkinys "Laimingasis - tai aš" - [ Ant ]

Marius Katiliškis "Miškais ateina ruduo" - [ Ant ]

Vincas Krėvė 12 apsakymų "Šiaudinėj pastogėj" - [ Ant ]

Vincas Kudirka "Laisvos valandos" & "Satyros" - [ Ant ]

Vincas Mykolaitis - Putinas "Altorių šešėly" - [ Ant ]

Bronius Radzevičius "Priešaušrio vieškeliai" - [ Ant ]

Jurgis Savickis novelės - [ Ant ]

Ieva Simonaitytė "Aukštųjų Šimonių likimas" - [ Ant ]

Balys Sruoga "Dievų miškas"

Renata Šerelytė dvi esė

Antanas Škėma "Balta drobulė" ir "Apokaliptinės variacijos"

Antanas Vaičiulaitis "Valentina" - [ Ant ]

Juozas Tumas - Vaižgantas "Dėdės ir dėdienės" - [ Ant ]

Motiejus Valančius "Palangos Juzė" - [ Ant ]

Antanas Vienuolis novelės - [ Ant ]

Žemaitė rinkinys "Laimė nutekėjimo" - [ Ant ]

Vytautė Žilinskaitė dvi humoreskos

viršun

Riunoskė Akutagava apsakymėlis "Tankmėje"

Juan Bonilla "Dulkė esi"

Janas Bulhakas apsakymas "Vyturėlis"

Roaldas Dobrovenskis "Trys pokalbiai su velniu" romano fragmentai

Carlos Castaneda "Laiko ratai"

Paulo Coelho "Alchemikas"

Daniil Charms nutikimai

Jostein Gaarder "Sofijos pasaulis"

Gabriel Garcia Marquez prisiminimai "Gyvenk, kad turėtum ką papasakoti"

Jaroslavas Hašekas "Praktikanto Bachuros kyšio byla"

O'Henris Faraonas ir giesmė

Hermann Hesse 3 apsakymai ir ištrauka iš "Stiklo karoliukų žaidimo"

Franz Kafka "Pranešimas Akademijai" ir miniatiūra

Kerry Shawn Keys ištrauka iš "Kelionė į Lietuvą"

Antoine de Saint-Exupery "Mažasis princas" Mažasis princas

Oskar Wild "Doriano Grėjaus portretas"

viršun


viršun

Karlas Gustavas Jungas "Žvelgiant į pasamonę"

Erich Fromm "Menas mylėti"

viršun


viršun

...om...om...om... "Bhagavat-gita" (gabalai)

Giesmiu giesme "Giesmių Giesmė" vertė Sigitas Geda, dailininkas Stasys Krasauskas

"Machabharata" verčia Antanas Krušnauskas

"Rigvedos" (ištraukos) vertė Maironis

"Šventasis Raštas" (pilnas) - [ link ]

"Tibeto mirusiųjų knyga" - [ Vartiklis ]

viršun[ katekizmas.group.lt ]   [ knygos.ten.lt ]