Karlosas Kastaneda

Carlos Castaneda

Laiko ratas


 • Paskutinis kario pokštas / Viktoras Pelevinas

 • apie autorių ir knygą

     Mums nepaprastai pasisekė, kad turime Karloso Kastanedos knygas. Visos kartu jos sudaro vieną geriausių antropologijos mokslo veikalų.
     Karloso Kastanedos yra vienas giliausiu ir įtakingiausių XX a. mąstytojų. Jo įžvalgos praskina kelią naujai žmogaus sąmonės evoliucijai.
     Antropologas Karlosas Kastaneda pašventė 30 savo gyvenimo metų senovės Meksikos šamanų pasaulio tyrinėjimams. Mokydamasis pas jakių indėnų šamaną don Juaną Matusą ir vėliau, ta tema jis parašė 10 knygų.
     Ši knyga yra ištraukų iš jų visų rinkinys. Ištraukas jungia tęstinumo gija, padiktuota ne mokytojo don Juano Matuso ir ne studento Kastanedos. Tai nuo autoriaus nepriklausoma prasmės tendencija, įdiegta pačių senosios Meksikos šamanų.

     "Galutinis kovotojo tikslas - per esmingai disciplinuotą veiksmą, sukoncentruoti savo neblaškomą dėmesį į laiko ratą, kad priverstų jį suktis. Kovotojai, sugebėję pasukti laiko ratą, gali žvelgti į bet kurią vagą ir ištraukti iš jos ką tik nori. Nepasiduodamas apkerinčiai galiai, verčiančiai spoksoti tik į vieną vagą, kovotojas gali žvelgti abiem laiko kryptimis: kaip laikas traukiasi arba kaip artėja jo link. Taip laiko ratas įgyja milžinišką poveikį, persmelkiantį kovotojo gyvenimą. Jos tarsi surištos viena gija, kuri gyvena savo gyvenimą. Ta gija yra laiko ratas"

  aprašymo autorius nežinomas