Leonard Cohen


Žemiau esantis tekstas nucopyleftintas nuo http://www.soften.ktu.lt/~elecs/Cohen

Net norint tik suprasti iki galo, apie ką dainuoja L. Cohenas, reikia padėti be galo daug pastangų, tačiau  ir šiuo atveju ne visada būna geriausias rezutatas, o ką tada kalbėti apie vertimus... Taigi čia pateikti vertimai, be jokios abejonės, yra tik diletantiški bandymai lietuviškai persakyti tai, apie ką elegantišku ir subtiliu stiliumi kalba Jis, nors verčiant buvo įdėta daug pastangų. Beje, jeigu kas nors turėtumėte arba ryžtumėtės išversti kokią nors L. Cohen dainą - pasiųskite ir man. Ji būtinai ras vietos šiame puslapyje. Adresas - elecs@soften.ktu.lt


Paukštis ant laido (Bird on the Wire, "Songs From A Room", 1969)
Šokdink, kol meilė žus (Dance Me To The End Of Love, "Various Positions", 1985)
Dainius privalo mirti (The Singer Must Die, "New Skin For The Old Ceremony", 1977)
Žana D'ark (Joan of Arc, "Songs of Love and Hate", 1971)
Tarsi brizas švelni (Light as a Breeze, "The Future", 1994)

<<< į L. Coheno puslapį


Paukštis ant laido

Tarsi paukštis ant laido,
Tarsi girtas už vairo,
Aš savaip vis bandžiau
Būt laisvu.

Tarsi sliekas ant kabliuko,
Tarsi riteris iš filmuko
Aš išsaugojau visus kaspinus
Tau.

Ir jeigu, jeigu aš buvau žiaurus,
Tikiuosi, kad praėjau pro šalį lyg lietus,
Ir jeigu, jeigu aš melavau,
Tikiuosi, tu žinai, kad ne tau.

Tarsi kūdikis lopšyje,
Tarsi žvėris įniršyje
Aš sudraskiau visus,
Bandžiusius pasiekt mane.

Bet prisiekiu šia daina
Ir visa savo piktąja valia,
Aš viska užmaskuosiu -
Dėl tavęs.

Kai mačiau valkatą, besiremiantį lazda:
Jis sakė: "Neprašyk per daug niekada!"
Bet nuostabi moteris, kai tarp tamsių durų išnykau,
Sušuko - "Kodėl gi neprašyti daugiau?"

Taip, tarsi paukštis ant laido,
Tarsi girtas už vairo,
Aš savaip vis bandžiau
Būt laisvu.

vertimas 1997 06 28

P.S. Angliškas posakis "Bird on the Wire" reiškia situaciją, iš kur greičiau reikia nešti kudašių. Ir nors geriau būtų buvę versti kokiu nors frazeologizmu, supratau, kad jeigu bandysiu kažką pritaikyti, prarasiu daug prasmės.

Bird on the Wire

Like a bird on the wire,
like a drunk in a midnight choir
I have tried in my way
To be free.
Like a worm on a hook,
like a knight from some old fashioned book
I have saved all my ribbons
For thee.
If I, if I have been unkind,
I hope that you can just let it go by.
If I, if I have been untrue
I hope you know it was never to you.
Like a baby, stillborn,
like a beast with his horn
I have torn everyone who
Reached out for me.
But I swear by this song
and by all that I have done wrong
I will make it all up
To thee.
I saw a beggar leaning on his wooden crutch,
he said to me, "You must not ask for so much."
And a pretty woman leaning in her darkened door,
she cried to me, "Hey, why not ask for more?"
Oh like a bird on the wire,
like a drunk in a midnight choir
I have tried in my way
To be free.

by Leonard Cohen, Stranger Music Inc. (BMI).

atgal į turinį


Šokdink, kol meilė žus

Šokdink link tavo grožio degančiu smuiku,
Šokdink per sumaištį, kol pasijusime kartu,
Deki lyg alyvų šakos, tapk namų paukščiu,
Šokdink, kol meilė žus.

Leisk matyti tavo grožį, kai liudytojai išeis,
Leisk tave pajusti judant Babilono lyg laikais.
Rodyk tas ribas, kurios dar liks, kurios dar bus,
Šokdink, kol meilė žus.

Šokdink link sutuoktuviu, šokdink vėl ir vėl,
Šokdink be galo švelniai - nieko jau nebėr,
Mes aukščiau už savo meilę, aukščiau už mus abu,
Šokdink, kol meilė žus.

Šokdink link tų vaikų, kur prašosi užgimt,
Šokdink per užtvaras, jas bučiniais nuimk,
Kelkim priedangos rūbus, kol siūlų nebebus -
Šokdink, kol meilė žus.

Šokdink link tavo grožio degančio smuiku,
Šokdink per sumaištį, kol pasijusime kartu,
Liesk sava nuoga ranka kol pirštinė sugniuš,
Šokdink, kol meilė žus.

Dance Me to the End of Love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic 'til I'm gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love
Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love

atgal į turinį


Dainius privalo mirti

Teismas šiandien tylus. Prisipažinti, ar kaip?
Ar tiesa, kad mus išdavėte? Atsakymas - taip.
O dabar prašom saraša mano kalčių
Aš prašysiu malonės, jums patiks nesuteikti, jaučiu
Kaip sudrėks visos damos ir ims šaukti teisme -
Dainius mirti privalo. Už melą balse.
Aš dėkoju, dėkoju, kad pareigas vykdot,
Kad saugote tiesą, ir grožį, ir vidų,
Jūsu vizijos teisios, manoji - bloga,
Ak, atleiskit, kad orą pagadinau savo daina.
O naktis per trumpa ir gynyba silpna,
Galbūt moterim būnant atleisčiau kada,
Jos šilkų žieduose, jos šlaunų apsupty
Kur turiu elgetauti, šlykščiam žavesy
Ak labanakt, labanakt, kasnakt ir kasnakt
Kasnakt ir kasnakt, kasnakt ir kasnakt.
Man be galo baisu, kad aš jūsų klausiausi,
Bet akiniai nuo saulės gali būti blogiausi:
Jiems priklauso trukdyti, pažeminti, skriaust
Spirti tiesiai i klyną, veida kumščiu nupraust,
Tad tegu tegyvuoja valstybė visų:
Pone, nieko neregėjau, tik namo jau grįžau
Kai buvo tamsu...

vertimas 1997 09 25
A Singer Must Die

Now the courtroom is quiet, but who will confess.
Is it true you betrayed us? The answer is Yes.
Then read me the list of the crimes that are mine,
I will ask for the mercy that you love to decline.
And all the ladies go moist, and the judge has no choice,
a singer must die for the lie in his voice.
And I thank you, I thank you for doing your duty,
you keepers of truth, you guardians of beauty.
Your vision is right, my vision is wrong,
I'm sorry for smudging the air with my song.
Oh, the night it is thick, my defences are hid
in the clothes of a woman I would like to forgive,
in the rings of her silk, in the hinge of her thighs,
where I have to go begging in beauty's disguise.
Oh goodnight, goodnight, my night after night,
my night after night, after night, after night,
after night, after night.
I am so afraid that I listen to you,
your sun glassed protectors they do that to you.
It's their ways to detain, their ways to disgrace,
their knee in your balls and their fist in your face.
Yes and long live the state by whoever it's made,
Sir, I didn't see nothing, I was just getting
Home late.

atgal į turinį


Žana D'ark

Žaną D'ark lydėjo tik liepsna
Kai jojo ten, kur plyti vien tamsa
Be spindulių mėnulio ant šarvų
Ir be žmogaus, kuris apgintų nuo nakties kerų.

Ji tarė, "pavargau, užteks kovų
Norėčiau vėlei ankstesnių darbų -
Vestuvių nuometo ar rūbų bent baltų
Vilkėčiau - ar ne būtų nuostabu?".

"Ak, malonu girdėti šiuos žodžius
Žinai, kas dieną aš stebiu tavus žygius
Ir manyje kažkas taip trokšta nugalėt
Heroję tokią šaltą, tokią vienišą turėt."

"O kas tu toks?" griežtai sušuko ji
Kažkam už dūmų, bet čia pat, kely,
"Ak, aš ugnis" - atsakė jis
"Ir tavo išdidumas, vienišumas mano meilės
                                                          gal lemtis. "

"Ugnie, tad šaldyk savo kūną,
Mane priimk i savo rūmą!"
Ištarus tai į vidų žengė ji,
Kad būtų nuotaka vienintelė, daili.

Ugningosios širdies gilioj gelmėj
Jis sėmė Žanos dulkes vėl vėl
Ir virš į vestuves atvykusių svečių
Išbarstė pelenus vedybų apdarų

Ugningosios širdies gilioj gelmėj
Jis sėmė Žanos dulkes vėl vėl
Tiktai tada suprato aiškiai ji -
Jei Jis ugnis, tai Ją medžiu vadint turi.

Girdėjau josios klyksmą, krūpčiojant mačiau,
Ir dangišką didybę akyse skaičiau
Juk aš taip pat ilgiuosi meilės ir šviesos,
Bet ar tokios žiaurios, tačiau tokios ryškios?

vertimas 1998 08 06

Joan of Arc

Now the flames they followed Joan of Arc
as she came riding through the dark;
no moon to keep her armour bright,
no man to get her through this very smoky night.
She said, "I'm tired of the war,
I want the kind of work I had before,
a wedding dress or something white
to wear upon my swollen appetite."

Well, I'm glad to hear you talk this way,
you know I've watched you riding every day
and something in me yearns to win
such a cold and lonesome heroine.

"And who are you?" she sternly spoke
to the one beneath the smoke.
"Why, I'm fire," he replied,
"And I love your solitude, I love your pride."

"Then fire, make your body cold,
I'm going to give you mine to hold,"
saying this she climbed inside
to be his one, to be his only bride.
And deep into his fiery heart
he took the dust of Joan of Arc,
and high above the wedding guests
he hung the ashes of her wedding dress.

It was deep into his fiery heart
he took the dust of Joan of Arc,
and then she clearly understood
if he was fire, oh then she must be wood.
I saw her wince, I saw her cry,
I saw the glory in her eye.
Myself I long for love and light,
but must it come so cruel, and oh so bright?

atgal į turinį


Tarsi brizas švelni
(ištraukos)

Tartumei iš pieno plaukus,
Jokio rūbo, vient tik plaukas,
Ji lengva, tarsi brizas švelni.
Gali nešioti ar sūpuoti,
Nesvarbu, kaip begloboti,
Tol kol keliai
Perpus sulenkti.

Ir nukritau aš ten, kur delta,
Ir kur alfa, ir kur omega,
Kur visų jūrų marių lopšys.
Ir palaiminimas krito -
Ant manęs, o ne ko kito,
Vėl aš gyvas, širdis vėl matys.

Čia tamsu, ir krinta sniegas,
Mano meile, man jau laikas -
Upės vėl užsitraukia ledu.
Man bjauru nebūt savim,
Apsimetus mest šalin
Kad ant kelių ilgai gyveni

O ji šoka - šitaip puikiai,
Nekenčiu, ak, skauda sunkiai -
Ji nuoga - bet tai tik priežastis,
Ir nusisuku pasišlykštėjęs
Nuo aistros ir meilės vėjo
Tokio lengvo, lyg brizo shvelnaus.

vertimas 1998 02 06


P.S. Nepasidavė visa  daina vertimui. Bet angliška versija pateikta pilna (kursyvas - neversta)

Light As The Breeze

She stands before you naked
you can see it, you can taste it,
and she comes to you light as the breeze.
Now you can drink it or you can nurse it,
it don't matter how you worship
as long as you're down on your knees.

So I knelt there at the delta,
at the alpha and the omega,
at the cradle of the river and the seas.
And like a blessing come from heaven
for something like a second
I was healed and my heart
was at ease.

O baby I waited
so long for your kiss
for something to happen,
oh something like this.

And you're weak and you're harmless
and you're sleeping in your harness
and the wind going wild
in the trees,
and it ain't exactly prison
but you'll never be forgiven
for whatever you've done
with the keys.

O baby I waited ...


It's dark now and it's snowing
O my love I must be going,
The river has started to freeze.
And I'm sick of pretending
I'm broken from bending
I've lived too long on my knees.

Then she dances so graceful
and your heart's hard and hateful
and she's naked
but that's just a tease.
And you turn in disgust
from your hatred and from your love
and comes to you
light as the breeze.

O baby I waited ...

There's blood on every bracelet
you can see it, you can taste it,
and it's Please baby
please baby please.
And she says, Drink deeply, pilgrim
but don't forget there's still a woman
beneath this
resplendent chemise.

So I knelt there at the delta,
at the alpha and the omega,
I knelt there like one who believes.
And the blessings come from heaven
and for something like a second
I'm cured and my heart
is at ease

 
atgal į turinį

<<< į L. Coheno puslapį
<<< į visų vertimų puslapį