Erich Fromm


Menas mylėti

Įvadas

I skyrius Ar meilė yra menas?

II skyrius Meilės teorija

l. Meilė - atsakymas į žmogaus egzistencijos problemą
2. Meilė tarp tėvų ir vaiko
3. Meilės objektai

III skyrius Meilė ir jos irimas dabartinėje Vakarų visuomenėje

IV skyrius Meilės praktika


Apie autorių ir knygą

   Ėrichas Fromas (Erich Fromm, 1900 - 1980) vienas žymiausių humanistinės psichoanalizės atstovų JAV. Pasaulinę šlovę jam pelnė knygos "Laisvės baimė", "Žmogus sau", "Sveikoji visuomenė", "Psichoanalizė ir religija", "Psichoanalizė ir dzenbudizmas", "Turėti ir būti" ir kt.

   "Menas mylėti" ("The Art of Loving") yra viena iš pačių populiariausių Ė.Fromo knygų, įrodanti, kad galima gilintis į sudėtingiausias žmogaus būties problemas visiems suprantamai ir patraukliai. Ši knyga psichologiškai pagrindžia meilės etiką: ryšį tarp moters ir vyro, vaikų ir tėvų, giminių ir visai svetimų žmonių, ryšį tarp žmogaus ir Dievo.

   Žmogaus prigimties žinojimas, nelygstama pagarba jai, asmeninė atsakomybė ir veiklus rūpestis dėl žmogiškumo pagrindų įtvirtinimo ten, kur mes esame, tai nuostata, kuri turėtų išlikti mumyse visam gyvenimui, perskaičius šią puikią knygą.