Raineris Marija Rilkė

Rainer Maria Rilke

proza


poezija (vertė Sigitas Geda)


iš "Vaizdų knygos"


Iš "Naujųjų eilėraščių"
Iš neįėjusių į rinkinius eilėraščių