F. Burdilonas


ŠVIEČIA TŪKSTANČIAI AKIŲ PERNAKT

Šviečia tūkstančiai akių pernakt,
O perdien - viena;
Bet šviesa pasaulio miršta
Saulės laidoje.

Tūkstančiai akių minty,
O širdy - viena;
Bet gyvenimo šviesa užgęsta
Meilės mirtyje.


vertė Vytautas Mačernis 1939.X.5