Jaan Kaplinski


      Blogio gal
      ir nėra
      o yra tiktai skausmas
      lekiantis
      iš žiemos dangaus
      šaltu lietumi
      augantis
      iš vidaus
      ir iš išorės
      metų tėkmėj
      nadalinamas
      tavo
      ir mano
      bendras mūs skausmas
      atvirkčioji supratimo
      ir meilės
      pusė
      skausme skaudančiosios širdies
      nepalik
      mūs
      vienų


Vertė Sigitas Geda