Bernardas Brazdžionispoezijos rinkiniai


BALTOSIOS DIENOS (1927)


KRINTANČIOS ŽVAIGŽDĖS (1934)


IŠ SUDUŽUSIO LAIVO (1940-41)


ŠAUKIU AŠ TAUTĄ (1941)


VIEŠPATIES ŽINGSNIAI (1945) VIEŠPATIES ŽINGSNIAI RYTĄ VIEŠPATIES ŽINGSNIAI VIDUDIENĮ VIEŠPATIES ŽINGSNIAI VAKARE VIEŠPATIES ŽINGSNIAI NAKTĮ VIEŠPATIES ŽINGSNIAI TĖVŲ NAMUOS VIEŠPATIES ŽINGSNIAI ŠVENTŲJŲ ŠEŠĖLIUOS


JERICHONO ROŽĖ (1951)


ŽENKLAI IR STEBUKLAI (1956)


PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS (1959)