Mantas Gimžauskas


poezija

ŽAIDIMAI iš www.tekstai.lt

Gal kas turite ne tokią baisią Gimžausko nuotrauką?


ACID IS SWEET

Tadas Blinda
šlapias nuo
vasarinės rūgšties
šaudo poemų herojus
- netikri jūs rūpūžės
virskit visi alei vieno
į pamazgų griovį

ir teškias bespalvės
šlykštynės
į tirštus bažnytkaimio
myžalus
jie neturėjo būt
sugalvoti

Tadas Blinda
elektriniu botagu
čaižo Lietuvą
ir daro Žemaitiją
per šikną
-Žemaitijos nėra
-nėra Lietuvos
-netikra netikra netikra

Tadas Blinda
braukia rūgštį
nuo smakro
ir siaubia
bažnytkaimio kapines
išniekina kiekvieną
negyvą eilėraštį
netgi šitą

ir jis tampa gyvas

satanistai jam sako
-einam seni išgert
tu seni savas

Tadas Blinda
eina išgert
su satanistais
jis savas

bet satanistai
neatlaiko rūgšties
jie išlūžta kaip
kryžiai

Tadas Blinda
žengia pirmyn
plieniniais padais
dirvon
įmindamas stuburus

ir tuo pat metu
Tadas Blinda
sklendžia virš pievos
nesiekdamas kojom
čiobrelių žiedadulkių
galvoje žaibuoja
pornografinis filmas
Tadas Blinda
skrenda pas savo mergaitę
pasveikinti ją
su jos
trylikta vasara

Tadas Blinda
pamato degantį vienkiemį
jo mergaitės namai
pavirto kraujo vaivorykšte
tvarte žviegia svylančios kiaulės
baliavoja buržujai lietuviai
su kėgliais ir buožėm

Tadas blinda
nusileidžia ant žemės
Tadas Blinda
trenkiasi ūsais į akmenis
jo dantys iš skausmo
subyra į žvyrą

tada iš pamiškės
su elgetos treningu
lanku ir kompaktu
prisiartina Robinas Hudas

- get up you man
there's not good to be stoned
when you're bleeding
your little-sweet-thirteen chick
could agree
they raped your virgin man
an' now she's lying halfdead
young urban payakas pissed on
her innocent natural dread
I saw her raping
while I've been rapping
escaping from cop
at the top of the pop
I've tried to resist
but I've missed man
I shot the sheriff of Nothing man
I shot the deputies and lords
and King Rich Man hadn't catched me
but show bussiness fucked me up man
they cut up my Little John
he's gay no more man
tabloid papers made him
a prosaic prozac vegetable halfman
now he's old an' his head is bald
so now I'm gonna live in
virtual PC game GTA
look at this CD -
there's only way
for old obscene Robber
'cos Sherwood is canceled

I'll give you a bow
to chase those baldheads down
gimme som acid
'cos acid is sweet
man

Tadas Blinda nuo blakstienų nubraukia
paskutinę dozę rūgšties
ir Robinas Hudas
daunloudinasi į kompaktą

Tadas Blinda pakyla nuo žvyro
įtempia lanką ir šauną
boulingo kamuoliu
į kėglius su buožėm
ir pataiko
sau tiesiai į širdį

o tuo metu
nočnyku paverstos koplytėlės šešėly
keturios raganos
alkaloidais pasitepa pažastis
pavirsta muškietininkais
ir nuskrieja
špagas apsižergusios

muškietininkai špagomis bado
buržujus lietuvius
neleidžia Tado Blindos užraugti
šašlykams kriminaliniam puslapy

muškietininkai virš medžių viršūnių
ištiesia voratinklį
žėrintį rasos arabeskomis
skraidantį kilimą vardu

word wide web acid lt

ir paleidžia skrist Tadą Blindą
tryliktu maršrutu
viršum Fatimos
per Atlantą ir anapus Karibų
o patys pavirsta
į keturis vabalus
Džoną Lenoną
Ringo Starą
Džordžą Harisoną
ir Polą Makartnį

Tadas Blinda atmerkia akis
apsidairo -
ogi jis deimantiniam danguj
ir kažkoks tranzuotojas
stabdo jo kilimą

pakeleivis prisistato esąs
Timotis Lyris
buvęs jis bažnytkaimio daktaras
ir turėjęs kromelį -
vienam trobos gale karčema
o kitam - knygynas ir vaistinė
bet pavydžios bažnytkaimio senmergės
esą jį įskundusios
mokesčių inkvizicijai
interneto policijai
Nabokovo tyrimų tarnybai
ir pačiam velniui

tai daktaras savo kromelį
susikrovęs į smegenis
ir tranzuojąs link Juodųjų Skylių
gal ponas pilotas
bus toks malonus
ir pametėsiąs ji bent iki Meksikos?

world wide web acid lt
prasilenkia su Lituanica
ir štai pro voratinklio rasą
apačioj pasimato
raukšlėta Meksikos oda

-išmesiu tave Gvadelupės trasoj -
sako Tadas Blinda Timočiui Lyriui -

ten greitai ką nors pasigausi
parašyk man e-mailą iš Juodųjų Skylių
ar actekų kalendorių
kaip jau tau seksis

world wide web acid lt
lėtai čiuožia Gvadelupės trasa
o tranzuotojų čia -
kaip prie devintojo forto:

argentinietis pravarde Che
ištiesęs ranką be plaštakos
Kastaneda nykštį
be kūno ir lentelę
ANOTHER REALITY
Trockis su kirtikliu rankoje
užsirašęs ant miegmaišio
NACHUI
tūkstančiai hipių
be galvų bet su kaktusais
neapsisprendžia
tranzuoti su Trockiu
ar namo
į septintą dešimtmetį

o pačiame trasos horizonte
Tadas Blinda pamato
vienišą jaunutę mergelę

"kažkokia keista ir tamsi
ko gero vietinio gymio -

pamano sau Tadas Blinda -

"bet labai jau matyta"

-? Donde vas Quautemosina? -

perskaito Tadas Blinda
iš Lonely Planet maldaknygės

o Gvadelupės mergelė atsako

žiūrėk
dėkingas pakeleivis
bardačioke tau paliko
rūgšties
tai surenkam
teisingą kompaniją
ir varom ten
kur neužtrumpins joks mentas
neprisikas joks Robino Hudo šerifas
ir neužpelenguos
daktaro Lyrio davatkos

varom ten
kur rūgštis bus saldi
ir pagaliau mes atšvęsim
mano tryliktą vasarą

ir Tadas Blinda atsako jai

- varom!


ACID IS SWEET 2

aukštai aukštai
danguje
aukštai aukštai
žalioje žolėje
aukštai aukštai
kaip akmuo
- Tado Blindos nėra

sako saldus debesis

- Tado Blindos nėra

dūzgia keturi vabalai
ir volkswagenas

- Tado Blindos nėra

rėkia rūgšti rasa
ant čiobrelių

nei vienkiemio
nei koplytėlės
nei Guadalupės trasos
nei nočnyko
nieko nėra
iš tikrųjų

o saulėj
tyliai smilksta žiedadulkės
tarp jonažolių
ji guli
susisupus į rasotą voratinklį
su žaliu drugeliu ant peties
o tarp čiobrelių
šalia sėdi jis
vyzdžiuose - deimantinis dangus
džinsų kišenėj-
pašto ženklas
padalintas per pusę
vos juntamai
rūko abu
ir vos pastebimai
švenčia vasarą

ir šventė nepastebimai
virsta kaitra
į žariją pavirsta
jonažolės ir čiobreliai
liepsna sugauna
rasotą voratinklį
žalias drugelis nusklendžia
ten kur deimantiniam danguj
vėl atsispindi
kraujo vaivorykštė
o bumerangu
grįžtantis žaibas
nuodėguliu paverčia
deimantą
ir viską nuplauna
sausas beskonis
lietus

žalsva dūmo gyvačiuke
ji vinguriuoja į dangų
sauja karštų pelenų
jis susigeria
į pajuodusį žvyrą
skverbias gilyn
su lietum
šliaužia tamsiais
šaltinių koridoriais
keliauja su amebom
ir infuzorijom
vinguriuoja
tarp medžių šaknų
iš miego pažadina
bronzinius pilkapius
supainioja sidabrinius
telefono laidus
su auksiniais naftotekiais
kol pagaliau išneria
juodam šuliny
ir girgždančia svirtimi
užsliuogia į viršų

o aplink šulinį-
išdegus laukymė
atrodo kad čia
būta vienkiemio
trobos vietoj duobė
tvarto pamatai
pilni kaulų
lyg apsvilusių kėglių
kiek atokiau-
dar griuvėsiai
sunku ir suprasti
senos koplytėlės
ar pigaus naujo
nočnyko
o pačioj pamiškėj-
senas volkswagenas vabalas

jis prisiartina atsargiai
prie automobilio
pamato salone
grotuvą ir kompaktą
sekundę įsiklauso apsižvalgo
ir čiupęs buožę
trenkia į vairuotojo
durelių stiklą

už vairo įsitaisęs
jis įdeda kompaktą
o ten -
kažkoks e-mailas
su atačmentu
be pavadinimo

FROM: daktaraslyris@juodosiosskyles

TO: tadasblinda@acid.lt

SUBJECT: acteku kalendorius J

sveikas vairuotojau
kaip kelione?
J
ar dar pameni
kaip ishsiskyrem
guadalupes trasoj?
J

norejai kad atsiuschiau e-maila
kai nutranzuosiu
i juodasias skyles
nutranzavau
J
ir kaip zhadejau
ish ten siunchiu
acteku kalendoriu -
gal pravers tau kelioneje
J

1.saule balta

nieko daugiau tiktai ji

2.saule raudona

ji shviesa ir ish karto sheshelis
lyg ijungtas avarinis signalas

3.saule melyna

kaip kaukianti policijos liepsnele
ji grazi bet nieko gero nezada

4.saule juoda

tau atrodo jos ish viso nera

5.OPEN AN ATTACHMENT FOR MORE

YES NO CANCEL

jis spaudžia YES

DO YOU WANT TO DELETE
EVERYTHING AND EVERYBODY?


YES

ir jis
su visu volkswagenu vabalu
krinta žemyn
tūkstančius šviesmečių
tūkstančius jugų
tūkstančius eonų
tūkstančius kalpų
tūkstančius gigabaitų
žemyn ir žemyn
pro virtualioj žolėj pakibusią
pasaulio taurę
žemyn
pro Larą
gašliai sklendžiančią
į piramidės prarają
pro sugedusius
QUAKE liftus
ir nemirtingus mutantus
pro save gimdančius
elektroninius pornokonteinerius
žemiau už
WOLFSTEINE užsiciklinusį
nenusišaunantį Hitlerį
žemiau už
DOOM

ir volkswageno ratai
lengvai paliečia asfaltą
žibintai apšviečia iškabą:

WELLCOME TO GTA

A virtual game for your Post Christianity
if you have no choise press ENTER


jis spaudžia ENTER

INPUT YOUR NAME ……………………………

jis parašo TADAS BLINDA

CHOOSE YOUR CITY:

LIBERTHY CITY - CANCELED
SAN ANDREAS - CANCELED
VICE CITY - CANCELED
SHERWOOD - CANCELED
5TH SUN CITY
- jis spaudžia ENTER

ir įvažiuoja į miestą

volkswagenas vabalas
suka iš gatvės į gatvę
besitrankydamas
į buržujiškus džipus
kriminalinius jaguarus
taranuodamas multikorporacinius benzovežius
traiškydamas dvimačius
praeivius
blokuodamas kelią
kamufliažiniams politikų
limuzinams
kol vidury virtualių barikadų
Tadas Blinda išgirsta
Robino Hudo žodžius:

- get up you man
there's not good to be stoned
when your heart's bleeding
I claimed it already once
at our first meeting
but I found you gone down
once again man
listen me very carefully now
you cannot win this virtual game man
but you can delete it
there's only mission
all you have to do
is complete it
go collect four points
at four several spots of this city
and then bring the stuff
to my place
at 5th square an' don't miss it
an hurry up man
before Sherriff of Nothing
busts you

Tadas Blinda nelaukia nieko
volkswagenas vabalas
perskrodžia baltą riebų ir sotų rajoną
visos taisyklės sulaužytos
visos vitrinos išžagintos
belieka tik ranką ištiesti
o ant rankos
iš ten
kur turėtų būti dangus
nusileidžia žalias drugelis
ir nuskrenda anapus sirenų

Tadas Blinda spjauna į užduotį
ir seka paskui žalią drugelį
raudona krantine
iki padūmavusio tilto
saulė gęsta
šešėliai ilgėja
šerifo sirenos
arčiau ir arčiau
o prieš akis
staiga
akmeninis tramvajus
Tadas Blinda nestabdo

MISSION FAILED
iš volkswageno vabalo
lieka tik keturios mirksinčios
avarinės akutės
ir mėlynas policijos žiburėlis
šalia

juodžiausioj tamsoj
Tadas Blinda girdi
pažįstamą balsą:

- get up you man
there's no time to die
when you're trapped down
lay out all your acid
from your pocket an' mind
'caus' it stincks now
yeah I was Robin Hood
but now I am Sherriff of Nothing man
'caus' Sherwood is canceled
and Nothing left man
my Little John
was only so sweet
but now it's all sour
an' everything's over

ir dabar čia tamsoje
pasigirsta jos juokas

SYSTEM ERROR J
SWEET ROBIN HOOD

NOTHING IS OVER J
SWEET SHERRIFF

AND ACID IS SWEET TOO J

jis klauso jos juoko
ir pajunta saldų drugelio vibravimą
ir švelnų rasotą voratinklį
ir saldžią rūgštį blakstienose
jis nusišypso
ir lėtai atsimerkia


Viešpats mikis

Viešpats Mikis - ne peliukas
nors gyvena po grindim
turi rūmus ten žemai
kur nesiekia šachtos klaidžios
nei metro nei geologai
nei raketų šuliniai
mėgsta pramogas linksmybes
kelia amžinas puotas
ir gyvūnus myli baisiai
jis augina daug gyvačių
ir pelėdų ir vorų
dosniai šeria juos krauju
turi seksualią žmoną
niekur gražesnės nerasi -
tos akiduobės… nagai…
šypsenos netemdo lūpos
klubus dengia vos sijonas
iš vikriųjų skorpinų
niekam dėmesio negaili
užsimetus juodą kailį
ji visus namus aplanko
ir palieka ten į šventę
savo vyro pakvietimą
išmirkytą formaline
*******

kartą mažas toks vaikelis
vieno biurgerio sūnelis
šliaužė kilimu linksmai
mato - guli atvirukas
kvepiantis kaip jo žiurkėnas
užsitrenkęs šaldytuve
 
ištiesė vaikelis ranką
ir užkliudė pliką laidą
plieskė mažas toks žaibelis
ir apstulbintas vaikelis
greitį kosminį išvystęs
požemin staiga nukrito
o ten sėdi Viešpats Mikis
žaidžia su savim kauleliais
aplink jį vorai gyvatės
šoka ratelius linksmiausius
glosto klykiančią pelėdą
smalsiai dairosi vaikelis
pagaliauj artyn priėjęs
Viešpaties jis klausia Mikio:
dėde Kaukole sakyk man
o kodėl ant to kaulelio
blizga deimantinis žiedas
mano mirusio senelio?
Viešpats Mikis nusišypso
ir žandikaulius pravėręs
taria: mano mielas mažas drauge
tau senelis - man žaislelis
kiekvienam savi smagumai -
pramogos ir malonumai
sako jam tada vaikelis:
duok ir man kokį žaisliuką
dantį šonkaulį ar šitą
obuolį akies džiovintą
- duosiu tau aš mobiliaką
Viešpats Mikis jam atsakė
ir ištiesęs juodą ranką
pasirausęs tarp lavonų
jis surado baltą kaulą
juodu kaspinu papuoštą
įteikė linksmai vaikeliui:
na ar blogas telefonas?
 
- kaulas čia - ne mobiliakas!
vaikas jam piktai atkirto
- tik neverk mažasis drauge
ir palauk - tuoj kirmėlytės
mano mylimos mergytės
padarys tokių skylučių
 
spausk jas tartum mygtukus
ir ryšys puikiausias bus!
taip kaip sakė Viešpats Mikis
taip bemat ir atsitiko
verkt vaikelis tuoj nustojo
ir gražiai jam padėkojo
- o už telefoną šitą
padaryk man gerą darbą
dar pasakė Viešpats Mikis
ir akiduobę pamerkė
- tavo tėtį ir mamytę
aš norėčiau pamatyti
ir išnyko Viešpats Mikis
o vaikelis atsimerkė
žiūri - jo tėveliai verkia
apkabinę jo karstelį
gedi savojo sūnelio
o sūnelis sujudėjo
gyvas! - ištarė mamytė
ir į glėbį čiupo vaiką
bet padarė klaidą klaikią
savo šalta rankele
vaikas jos karolius čiupo
ir lėtai pasmaugė ją
liuoktelėjęs iš karstelio
nusivijo jis tėvelį
pro virtuvę tualetą
ir pačiupęs jo laptopą
trenkė mirtiną jam smūgį
tėvo darbo kabinete
J
štai kokių linksmų dalykų
sugalvoja Viešpats Mikis!
o vaikelis sveikas auga
turi jis galingą draugą
kuris visados jį saugo
ir dar puikų telefoną


Attas, Pokahonta!

šiandien mažosios Pokahontos gimtadienis vigvamas papuoštas vanago plunksnomis židiny spragsi saldieji POPkornai tuoj svečiai susirinks ir bus šventė Pokahonta matuojasi ilčių karolius šalia žaidžia jos katinas Skankis aplink šlaunį glaustos kojotas Pejotas tuoj svečiai susirinks ir bus šventė ak ir kokią gi dovaną atneš tėvelis Jeronimo? kokį pokštą iškrės dėdė Sėdintis Jautis? ir ką gi mes žaisim su Tupacu Amaru - mano klasioku? tuoj svečiai susirinks ir bus šventė bet nesiskubina jie Pokahontos pasveikint jau popietė bet dar tuščias vigvamas ir aušta moliniame puode POPkornai ir staiga pasirodo kažkas horizonte ogi tai - kapitonas Smithas Gražuolis! tai kapitonas Smithas Stilingasis! plaukai jo auksiniai o dantys - kolgeitas bučiuoja jis Pokahontą kvepiančiom lūpom ir dovanoja jai plastmasinį lanką Pokahonta ir klausia - ką man veikti su juo? - tai brangi dovana - kapitonas Smithas atsako - gali sumedžioti juo savo kojotą Pejotą o pradžiai žaidimo aš nudėsiu tavo katiną Skankį katinas Skankis parodė kulnus ir kapitonas Smithas jį nusivijo per džiungles o Pokahonta nusijuokus linksmai puolė medžioti kojotą Pejotą braunas bruzgynais plastmasinį lanką įtempusi azartą medžioklės pajutusi Pokahonta staiga išgirsta krebždėjimą nusitaiko ton pusėn ir šauna ir surinka bruzgynuos pažįstamas balsas ne kojotas tai ir ne pejotas o brolis jos Vinetu ramiai snūdūriavęs hamake strėlė jam pataikė į vietą kurios Pokahonta nebuvo dar mačiusi ir sušuko jai brolis paskutinius gyvybės syvus išliedamas: ATTAS, POKAHONTA - ATPAŽINK SAVO PRIEŠĄ! Pokahonta pravirko - žaidimas jai visai nepatiko ir patraukė pas kapitoną Smithą Šmaikštuolį pasiguosti dėl lanko ir brolio į jo deimantinį dangoraižį o deimantiniam dangoraižy - auksinis koridorius auksiniam koridoriuj - aksominis kambarys o aksominiame kambary Pokahonta pamatė savo tėvelio Jeronimo skalpą dėdės Sėdinčio Jaučio iškamšą dar ten surado ir sukapotą į gabalus savo klasioką Amaru ir kapitoną Smithą iš katino Skankio širdies gaminantį kvepiančius lūpdažius barbėms ir tarė jai pro dantis kapitonas - net jeigu mane ir nušausi aš turiu tūkstančius klonų pasauly tad pamiršk visa kas buvo ir tapki verčiau mano žmona Pokahontai suvirpėjo širdis bet staiga tėvelio skalpas prabilo dėdės iškamša pritarė jam ir sukapotas klasioko lavonas ATTAS, POKAHONTA - ATPAŽINK SAVO PRIEŠĄ! Pokahonta vėl įtempė lanką į kapitoną Smithą ji šovė strėlė suzvimbus įsmigo į vietą vienąkart jau matytą ir nuo tos dienos Pokahonta keliauja su lanku per pasaulį ir šaukia kitas Pokahontas į kapitono Smitho klonų medžioklę ir kiekviena Pokahonta betono kieme buožės kiaulidėj ar ant panelio vieną dieną įtemps savo lanką ir ore virpės kaip burtažodis: ATTAS, POKAHONTA - ATPAŽINK SAVO PRIEŠĄ! ATTAS, POKAHONTA - ATPAŽINK SAVO PRIEŠĄ! ATTAS, POKAHONTA - ATPAŽINK SAVO PRIEŠĄ! ir strėlės jau lekia ir šį kartą sulauksime šventės!

Žaidimai

<DOOM>

KOKIE RUBINAI DANGUJE
KAIP ŠVIEČIA DEBESYS
KOKSAI SALDUS VIRŠŪNIŲ SNIEGAS
KOKS PILNAS ORO KRATERIS
VISADA ANAPUS MISIJOS

KOKS SIAURAS LANGAS URANO SIENOJE

SKAFANDRAS ANT NEMATOMO KŪNO
GINKLAI NUO F1 IKI F12
ŽALIAS RAKTAS PIRMYN GELTONAS ATGAL
IŠSILYDĘS URANAS UŽ NUGAROS
GYVYBĖS 13% – TURI UŽTEKTI

UŽ LANGO ATRODO SUKLYKĖ PAUKŠTIS

MISIJOS LIFTAS AUKŠČIAU NEBEKYLA
F1 ŽINGSNIS IKI PAGRINDINIO MENIU
TIK PASKUTINĮ ŽVILGNĮ PRO LANGĄ
AR TEN TIKRAI KLYKIA PAUKŠTIS
VIRŠ KRATERIO

TAIP – TIKRAS PAUKŠTIS – AŠ PAMAČIAU

<IŠ KUR ŠITA MINA? JOS NETURĖJO BŪTI>

KOKIE RUBINAI AKYSE
KOKS SNIEGAS PIRŠTUOSE
IR KAIP ŠVIESU KVĖPUOTI
GYVYBĖ 0% – KAIP NESVARBU


<CIVILIZATION:PLAY THE WORLD>

GALINGASIS VALDOVE <RHJJYR>
JAU <2H> TU VADOVAUJI TAUTAI <SDBGDFNH>
IŠRADAI RATĄ PASTATEI MUMS ARUODĄ NUTIESEI KELIĄ
IŠMOKEI ŠAUDYTI IŠ LANKO APGYNEI NUO BARBARŲ
PASAULIO STEBUKLŲ SUKŪREI <1>
TAUTA <SDBGDFNH> KLAUSO TAVĘS

           OK?

ŠVIESUSIS KARALIAU <RHJJYR>
JAU <6H> TU VADOVAUJI TAUTAI <SDBGDFNH>
DAVEI MUMS DIEVĄ NUSAUSINAI PELKES
LAIMĖJAI KRYŽIAUS ŽYGĮ PALEIDAI Į KELIONĘ KARAVANĄ
PASAULIO STEBUKLŲ SUKŪREI <8>
TAUTA <SDBGDFNH> GARBINA TAVE

           OK?

BRANGUSIS PREZIDENTE <RHJJYR>
JAU <12H> TU VADOVAUJI TAUTAI <SDBGDFNH>
TU PARDAVEI ŠVENTYKLĄ NUPIRKAI MUMS CIRKĄ IR NARKOTIKŲ
UŽKARIAVAI TAUTĄ <TYRRRJJ> NUMETEI ATOMINĘ BOMBĄ
PASAULIO STEBUKLŲ SUGRIOVEI <16>
TAUTA <SDBGDFNH> DIEVINA TAVE

           OK?

bliamba tu <.....> žalio medžio
ko antrą parą neatsiliepi?
tikriausiai vėl išsitaškei nuo <.....> ar prisiuostei <.....>
bent jau paskambink <.....> – jai labai negera
ir neįmanoma su ja susišnekėt ir mes jos nesulaukėm šiandien
juk <.....> tave myli durniau

           OK?            ATMESTI?


<HEAVY METAL>

AR NORI IŠTART MANO SLAPYVARDĮ: | _ _ _ _ _ _ _ ?
AR NORI PALIESTI MANO 3D?
VIRTUALIU KARDU?
AUKŠČIAUSIOS REZOLIUCIJOS LAZERIU?
NE? TAI GAL ANTIGRAVITACINIU... KAIP? KAIP?
LŪPOMIS??
O KAS TAI?
ATRODO, MES NEBESIKAUNAME?
KĄ TU DARAI?
KOKIA TAI PROGRAMA?
<SPACE>, MANO | _ _ _ _ _ _ _ ... <SPACE>
O NE... <CNTRL P>
GERIAU <CNTRL>... GERIAU <BACKSPACE>, KOL NEVĖLU...
KUR TU, | _ _ _ _ _ _ _?..
DAR TRUPUTĖLĮ... VIENĄ VIENINTELĮ MB
TAIP ŠVELNIAI <PG UP>...
TAIP ATSARGIAI <PG DOWN>...
TIK...
            IR <ALT>...
TAIP, <ALT>... O <ALT>
O <ALT> <TAB> <ENTER>! O, | _ _ _ _ _ _ _ !..
IR DAR... IR DAR...
<L SHIFT> <R SHIFT> <L SHIFT> ...
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK... NE, NE <ESC>, TIK NE <ESC>
TIK NE DABAR...
O TAIP... O <TAB>!..
...
ATRODĖ, MES NEBESIKAUNAME...

2004 m.