Marius Macevičius


ASORTI

(antireklamų pjesė)


VEIKIA:
   ŠVENTOJI DVASIA – įtaigus pranešėjo / pranešėjos balsas, skambantis visuose pasaulio garsiakalbiuose.
   ADOMAS – poetas.
   IEVA – Adomo moteris.
   BUDULIS – įžūlus rėksnys skustagalvis.
   PILKOJI PELĖ – nyki studentė filologė.
   GĖJUS – l. stereotipiškas, „tikras“ GĖJUS.
   PYDARAS – l. stereotipiškas, „tikras“ vyras.
   ŠŪDŲ KARALIUS – komunikacinių tinklų valdovas.

   Troleibuso keleiviai, pašėlusi „Sąmokslo“ baro publika ir kt.


Pradžių pradžia


IEVA
ADOMAS
ŠVENTOJI DVASIA


IEVA (aistringai). Adomai, aš tavęs noriu...
ADOMAS (t. p.). Ieva, brangioji... aš geidžiu tavęs labiau nei Rojaus sodų...
IEVA. Adomai, saldusis... aš tave laižysiu... visą... čiulpsiu... ligi pirštų galiukų...
ADOMAS. Ieva, vienintelė, atsiduok mano valiai, ir Dieviškoji palaima nužengs iš dangaus...
IEVA. O, taaaip... Kartu su Šventąja Dvasia?..
ADOMAS. Kartu su Šventąja... Dvasia...
IEVA. Aš jos taip pat... noriu... Noriu ir Dievo Tėvo, ir Dievo Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, ir visų Dvylikos apaštalų!..
ŠVENTOJI DVASIA (griausmingai). Amen!!!

Trenkia fanfaros, choras, vargonai.

ŠVENTOJI DVASIA (iškilmingai). Velykų proga konditerijos fabrikas „Ad dominum“ ir Romos Katalikų bažnyčia Jums pristato nuostabią dovaną – šokoladinių saldainių rinkinį „Šventasis Raštas“! Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Šventosios Dvasios, Adomo ir Ievos bei visų Dvylikos apaštalų figūrėlės pagamintos iš aukščiausios kokybės šokolado ir pašventintos paties Šventojo Tėvo Vatikane. Ypatingu skoniu išsiskiria nukryžiuotasis Jėzus Kristus Žydų Karalius – jo gamybai skirtos pupelės yra nuo kavamedžio, augančio ant Golgotos kalno, o vyšnių likerio užpildo vyšnios – iš Getsemanės sodo. Adomas ir Ieva pagaminti iš gryno juodojo ir baltojo šokolado, verdamo tik Etiopijoje, ir tinkamo net diabetikams. Paragaukite – tai dangiška palaima! Saldainiai „Šventasis Raštas“ – Dieviškosios meilės dovana!

Gieda angelų choras.


You can.


Žaibuoja. Iš tikro – tai kopijavimo aparato žybsniai. Tamsoje klaidžiojantys ADOMAS ir IEVA.

ADOMAS (šaukia). Aš Adomas!
IEVA. Aš Ieva!
ADOMAS. Kur čia išėjimas?!
IEVA. Nežinau! Mes paklydom!

Paskutinis akinantis blyksnis.

ŠVENTOJI DVASIA. Mūsų paslaugos jums! Gyvenkite ir dauginkitės!

Ima snigti popieriumi.


Trolley mumiai


PILKOJI PELĖ
IEVA
ADOMAS
BUDULIS
ŠVENTOJI DVASIA


ADOMAS ir IEVA sausakimšame troleibuse. Fone knarkia girtas BUDULIS.

PILKOJI PELĖ. Galite pažymėti?
IEVA (pažymi bilietą). Prašau...
PILKOJI PELĖ. Ačiū...

Ilgai darda.

IEVA. Atsiprašau... Galite... pažymėti?
PILKOJI PELĖ (pažymi bilietą). Prašau...
IEVA. Ačiū...
ADOMAS (Ievai). Pažymėk ir man...
IEVA (Pilkąjąi Pelei). Pažymėkite, prašom... ir jam...
PILKOJI PELĖ (pažymi bilietą). Prašau.
IEVA. Ačiū.

Vėl ilgai darda.

IEVA. Kur važiuojam?
ADOMAS. Nežinau.

Pauzė.


IEVA. O jie kur važiuoja?
ADOMAS. Nežinau...
IEVA. O jie žino, kur važiuoja?
ADOMAS. Neįsivaizduoju...
IEVA. O vairuotojas! Vairuotojas žino kur veža?!
ADOMAS. Paklausk. Pati. Paklausk.
IEVA (įsižeidus). Pats paklausk!..

Pauzė.


IEVA. Kur mes?
ADOMAS. Troleibuse...
IEVA (l. pasipiktinus). IR VISKAS?!
ADOMAS (netekęs kantrybės sušunka). TAIP!!!
BUDULIS (pažadintas, piktai). Tylėt! Kas į snukį...! (vėl užknarkia)
IEVA (pašnibždom). O aš taip... taip trokštu žinoti!

Stotelė. Abu išlipa.


ŠVENTOJI DVASIA (iš troleibuso garsiakalbių). Tavo miesto troleibusai – patirk amžinybės virpulį!


Oro gurkšnis


BUDULIS šlitiniuoja liepų alėjoj.

BUDULIS (vapa). Kaskart, kai mane iš namų išveja žmona, apgauna darbe arba spjauna į veidą, aš visada ateinu čia, ir čia atėjęs, po šiomis lieknomis liepomis savęs klausiu: kas aš toks, kas esu per padaras, kad man sakytų kas galima, o kas negalima?! Aš juk žmogus, savo rankomis sukūręs savo gyvenimą ir vis dar statantis jį – plyta po plytos. Kaip, kaip kilti mano rūmams, jei nėr sieloj ramybės, jei šikama į ją, spjaudoma ir gaudoma, voliojama ir teriojama?! Kas priglaus ir užjaus, kas supras ir atjaus?.. Niekas. Todėl ir ateinu čia. Tik čia, po šiomis gaiviai šlamančiomis liepomis, yra geriausia prisigerti ir apsivemti. Ekspertai nustatė: progresyvios fotosintezės technologijos dėka, liepų lapų išskiriamas deguonis pasižymi ypatinga kokybe bei gydančiomis priemonėmis: 20 % vartotojų, vartoję priemonę, nesiskundė galvos skausmais, 34 % jautė pakilią nuotaiką, o net 46 % visą parą buvo energingi, darbingi ir seksapilūs. (išsitraukia spec. technologijos vyną „Liepų alėja“) „Liepų alėja“ – gyvybės gurkšnis!

Išmaukia didelį gurkšnį, apsivemia ir nušlitiniuoja link tolumoje mirksinčio „Sąmokslo“ baro.


Interviu


PILKOJI PELĖ
ŠVENTOJI DVASIA
BUDULIS


PILKOJI PELĖ (droviai). Atsiprašau... galima?..
ŠVENTOJI DVASIA. Taip, taip, prašom!... tiesą sąkant, aš jūsų laukiau... (išsitraukia diktofoną su mikrofonu)
PILKOJI PELĖ (išsigandus). Ką, mane?..
ŠVENTOJI DVASIA. Norėčiau jums užduoti keletą klausimų – kodėl čia lankotės?
PILKOJI PELĖ (l. sutrikus; kosti). Tiesą sąkant, nežinau... jau rašot?.. aš... aš čia atėjau vedina smalsumo... Esu daug girdėjus apie šią vietą ir pagaliau ryžausi ją aplankyti... Aš tikiuosi čia gauti atsakymus į mane seniai kamuojančius klausimus...
ŠVENTOJI DVASIA. Kaip įdomu! O, sakykite, į kokius klausimus čia tikitės rasti atsakymų?
PILKOJI PELĖ. Na, nežinau... šiaip, apie gyvenimą, prasmę...

Po šių žodžių į pokalbį įsiveržia BUDULIS, iki tol stebėjęs interviu iš baro gilumos.

BUDULIS. Ką YRA!!!
ŠVENTOJI DVASIA. Atsiprašau...
BUDULIS. Prašau, – KĄ YRA, ožy!
ŠVENTOJI DVASIA. Bet aš...
BUDULIS. Bet, TU – ką čia įrašinėji, lochas?! Manai, niekas nemato?! (puola plėšti radijo mikrofono)

Grumtynės, Pilkosios Pelės paklaikęs cypimas.

ŠVENTOJI DVASIA (gindamasi). Ei, ei, aš iš radijo!..
BUDULIS. Gaudyk dažnį! (kurtinantis smūgis; grumtynės tęsias)

Muštynėms beblėstant įeina ADOMAS ir IEVA, ir tuoj pat įtraukiami į muštynių sūkurį. BUDULIS sugrūda mikrofoną Šventąjai Dvasiai į gerklę, įjungia diktofoną – pastaroji kažką vapa. Galop sumaitota ŠVENTOJI DVASIA išmetama lauk. Paklaikusi PILKOJI PELĖ nulenda pakampėn.

ADOMAS. Įprasta reakcija.
IEVA. Ypatingas stilius.

BUDULIS įjungia visu garsu magnetofoną – skamba klaikiai gargaliuojantis ir švepluojantis Šventosios Dvasios balsas

ŠVENTOJI DVASIA. Baras „Sąmokslas“ – atsakymai į visus gyvenimo klausimus!.. Baras „Sąmokslas“ – atsakymai į visus...!


Poezija


PILKOJI PELĖ
BUDULIS
ADOMAS


PILKOJI PELĖ (ilgai susijaudinus kosti; virpančiu balsu). Atsiprašau! Atsiprašau, prašyčiau dėmesio!.. Labas vakaras, gerbiami...
BUDULIS. Nyk! (PILKOJI PELĖ išnyksta) Dėmesio! Baras „Sąmokslas“ pristato poeto Adomo naują poezijos rinktinę „Kéliai“... (Adomui) Ar „Keliài“?
ADOMAS. „Klystkeliai“.
BUDULIS. Aha, gerai... „Kéliai“! Prašom, kolega.
ADOMAS (svajingai). Ačiū!.. Kaip lengva kartais būti
Poetu. Ir nieko negalvoti,
Ir laiką leisti gardžiai geriant
Vyną. Kaip gera kartais
Būti poetu.
BUDULIS. Naujausia žinomo poeto rinktinė – brandus šiuolaikinės poezijos žodis. Prašom.
ADOMAS. Jau vakaras
Ir kraujas keičia spalvą...
Jo skonis kartais būna
Panašus į vyno –
Toks pat salsvai kartus, lyg meilės...
O, Nepažįstamoji!
BUDULIS. Teiraukitės visuose knygynuose ir rašytojų sąjungos skyriuose. Ačiū.
ADOMAS. Gal tu mūza?
O gal nimfa?
Gal Diana eikliakojė?
Kas, sakyk, tave gražuolė
Mano glėbin atviliojo?
(labai intymiai) Tu – meilė!..
BUDULIS. Bravo!

Girto baro ovacijos.


ADOMAS (l. reikšmingai). Adomas – „Paklydimai“...

Kūkčiodamas su trenksmu išbėga.


Water closed


GĖJUS
PYDARAS
ADOMAS


„Sąmokslo“ baro moterų tualetas. Gėjaus ir Pydaro pokalbis kabinose.


GĖJUS. ...ir žinai, brangutė, kiek aš privargau kol susiradau reikiamą ginekologą! Ateinu pas vieną – jis mane siunčia pas urologą. Ateinu pas kitą – lauk varo. Pas trečią beldžiuos – tas į psichuškę skambina! Aš jam aiškinu – padėk tu ragelį, avies galva, man reikia gydytojo, tikro specialisto, juk aš irgi moteris! O jis – „nieko nežinau, išeikite lauk, čia jums ne cirkas, aš policiją iškviesiu!“ – įsivaizduoji?!.
PYDARAS. Taip...
GĖJUS. ...na ir ką, brangute, jis ten šokinėjo, šokinėjo, šokinėjo kol pavargo, tada atsisėdo, nusispjovė, pažiūrėjo taip – net šiurpuliukai perbėgo – ir parašė numeriuką. „Še, - sako, - ir dink iš akių, kūtvela.“ Įsivaizduoji?! Chamas...

GĖJUS nuleidžia vandenį – kabinoje klozeto kriokimas.


GĖJUS. Brangutė, aš jau!.. na, mažuliuk, lįsk, lįsk atgal... opa!.. (Kaišomų drabužių čežėjimas). Brangutė, tu jau?..
PYDARAS. Jau...

Nuleidžiamas vanduo Pydaro kabinoje; bilda atidaromos durys. Abu iškaukši lauk.

GĖJUS (svajingai). O tu žinai, tas, kitas daktariukas toks simpatul...!

Baro ovacijų aidas, įvirsta ADOMAS. Slegianti ilga pauzė. ADOMAS žagteli.

GĖJUS (atitoksta; lyg niekur nieko kaukši prie Adomo). ...Ooo, koks berniukas!.. Labas, simpatulka, - koks tavo vardas? Pakviesi didėles mergaites šokiui, ką? Joms taip liūdna... Mes ir pasidažėm dėl tokio berniuko – va, matai kokios lūpytės!..
ADOMAS (nevilty). Ajobtvaimat!.. (gausiai vemia; išbilda lauk)
GĖJUS (klykia). Aaaaaaaa!!!!... Tu matei!!. matei!.. ką tas, tas... PYDARAS!!! padarė?! Kaip aš dabar atrodau?! Nieko sau simpatulka!!!
PYDARAS (l. ramiai). Ša. Še naujovę – skalbimo milteliai „Blizgesys“. Jie ne tik išvalys vėmalų, kraujo, šūdų, spermos dėmes, bet ir suteiks Tavo skarmalams gaivaus ryto kvapą. „Blizgesys“ – blizgėk ir gaiviai kvepėk!
GĖJUS (koketiškai). Tai mane ža-avi!..


Absolut viskas


PILKOJI PELĖ
BUDULIS


PILKOJI PELĖ (girta). Aš labai myliu kates ir kaktusus. Tik mano Murkė nemyli kaktusų. Ji myli „Whiskas“... „Whiskas“... ją myli... O manęs niekas. Nemyli. Nemyli. Niekas. Viskas. (lūžta)
BUDULIS (žądina Pilkąją Pelę). Ėėė... ėėė, panele. Panele, einam šokti...
PILKOJI PELĖ (pabunda). ...Mrrr? Viskas?
BUDULIS. Viskas?
PILKOJI PELĖ. „Whiskas“. Miau!
BUDULIS (fone; agresyviai). Barmenas, neši ČIA! ČIA neši!.. Ką?! Ką YRA – nesupratai?!?! Ach, tu...!

BUDULIS, šįkart šokių metu, eilinį kartą sukelia viso baro muštynes.

BUDULIS (grįžta; paberia kačių ėdesį Pilkąjai Pelei). Še. Einam šokti. Tuoj mentai atvažiuos...

Fone muštynės tampa ritmiškos – tango ritmo.

PILKOJI PELĖ. Aha... (graužia ėdėsį) Ooo, kaip skanu...
BUDULIS. Aha, ir aš mėgstu. Su alum, ypač kai krepšinis... Duok ir man (t. p. kramsnoja)
PILKOJI PELĖ. Tai labai sveika dantims, žinai... Kaulams... kailiui... Oda tampa lygesnė ir labiau blizga... O dabar mano dienos...
BUDULIS. Kokios dienos?
PILKOJI PELĖ. Mano.
BUDULIS. Aaa... (išdidžiai) Mano irgi! (su džiaugsmu neria į muštynes; išneria) Apie ką čia?..
PILKOJI PELĖ. Apie tą patį. Tai va. Tada labai trūksta vitaminų, mineralų, kompleksų... va... šiaip, visko trūksta...
BUDULIS (staiga nuliūdęs). O man trūksta sekso.
PILKOJI PELĖ. Taip?
BUDULIS. Taip. Man jo kasdien trūksta. Ryte ir vakare. Kai prausiuosi po dušu ir kai džiovinu plaukus. Kai švelniu balzamu drėkinu odą ir kai skutuosi...
PILKOJI PELĖ. Tu nesiskutęs!
BUDULIS. Aš kitur skutuosi... Taip. Man trūksta sekso, kai renkuosi mažesnes palūkanas ir kai gaunu banko garantijas...
PILKOJI PELĖ. Tu žydas?..
BUDULIS (pasipiktinęs). Aš lietuvis! Man trūksta sekso! Aš mėgaujuos kas akimirką, nes aš noriu mėgautis kas akimirką! Aš pildau savo svajones, nes aš noriu kad jos išsipildytu! Man reikia energijos! Man reikia jėgos! Man reikia sekso! Man reikia mėsos!..
PILKOJI PELĖ. Aš... čia...
BUDULIS (suurzgia). Ahhhh... (grubiai) Einam.
PILKOJI PELĖ. Kur?
BUDULIS. Į šikinyką.


Reklama


ŠVENTOJI DVASIA
IEVA
ADOMAS


ŠVENTOJI DVASIA (l. džiugiai). Mes atlikome apklausą ir klausėme to paties: kur jums gera?

ADOMAS ir IEVA bučiuojasi išeidami iš „Sąmokslo“; ADOMAS ir IEVA bučiuojasi važiuodami taksi, ADOMAS ir IEVA bučiuojasi lipdami laiptais – bučiniai aidi po visą laiptinę. Jie vis pertraukia dialogą.

IEVA (t. p.). Tu girdėjai ko jis klausė?..
ADOMAS (t. p.). „Kur jums gera!“...
IEVA (besibučiuodama šnabžda). Mums gera ten, kur mes!.. Ane, pupuliuk?.. (rakina duris)
ADOMAS (l. optimistiškai). Ten kur jūs... ten kur mes!.. ten kur tu – ten gera...
IEVA (užtrenkdama duris). Būtinai...!


Water opened


BUDULIS
PILKOJI PELĖ
PYDARAS
GĖJUS
ŠŪDŲ KARALIUS
ŠVENTOJI DVASIA


BUDULIS (agresyviai). Pirmyn! Gulkis!..
PILKOJI PELĖ (apstulbus). Kur mes?..
BUDULIS. Šiki...
PILKOJI PELĖ. Čia ne tualetas! Čia...
PYDARAS ir GĖJUS (kartu). Sveiki atvykę! Sveiki atvykę ten, kur sueina visi keliai: į Skaisčiąją Blizgesio Šventovę! Mėgaukitės! Mėgaukitės švara ir skaistumu!
BUDULIS. Kas čia?! Kas čia šūdą mala?! Tuoj dantis suskaičiuosiu po vieną ir atgal sudėsiu!!! (puola spardyti kabinų duris ir daužyti veidrodžius)
PYDARAS ir GĖJUS (kartu). Ramiau. Ramiau. Nukreipkite savo energiją kitur. Atsipalaiduokite. Galvokite apie teigiamus dalykus. Nereikia agresijos. Agresija kenkia Jūsų karmai ir darbingumui. Būkite protingi! Būkite protingi! Būkite protingi!..
BUDULIS (toliau niokodamas šikinyką). Užsičiaupk! Kur esi?! Pareini čia!
PYDARAS ir GĖJUS (kartu). Prašom!..

Kurtinantis klozetų kriokimas (išsiveržimas), - ir ilgas, gilus atodūsis...


BUDULIS (apstulbęs). Kas... kas būsi?..
ŠŪDŲ KARALIUS (griausmingai, iškilmingai). Mes – ŠŪDŲ KARALIUS! O į tave, šiukšle, teikėsi kreiptis mano ištikimiausi tarnai...
PYDARAS ir GĖJUS (kartu, l. lipšniai). Patys, patys ištikimiausi, Jūsų Malonybė!..
ŠŪDŲ KARALIUS (Pydarui ir Gėjui; piktai). Apsišik!
PYDARAS ir GĖJUS (kartu, l. laimingi). Ačiū!
ŠŪDŲ KARALIUS. Kviečiu ir Jus, gerbiami svečiai, palikti šią ašarų pakalnę ir prisijungti prie mūsų visaapimančios, jokių sienų, pasienių bei erdvėlaikio ribų nepripažystančios bendruomenės!
PILKOJI PELĖ. Kokios bendruomenės?
ŠŪDŲ KARALIUS. Šūdų bendruomenės! Šūdai be sienų! Šūdai be proto! Šūdų jėga! Šūdų galia! Ir šūdai masėms!
PILKOJI PELĖ. Šūdas – grūdas...
ŠŪDŲ KARALIUS. Būtent! Teisingai! A-ha!
PILKOJI PELĖ (Buduliui). Skamba viliojančiai, bet, tiesą sąkant, mes čia atėjome vedini kito tikslo...
PYDARAS ir GĖJUS (kartu fone bamba). ...šūdų galia, šūdų galia, šūdų valia, šūdų valia, galia galia, valia valia, KĄĄĄ?!?!?!
BUDULIS. Ką girdėjai, gaidy!
PYDARAS ir GĖJUS (kartu; mirtinai įsižeidę). Jie mumis netiki, Valdove!
ŠŪDŲ KARALIUS (grėsmingai). Tuoj patikės!

Klaikūs siurbimo, ryjimo garsai, besipriešinančio Budulio beviltiškas stūgsmas, klaikus Pilkosios Pelės cypimas; finalinis klozetų kriokimas. Iš tolimos jų gelmės ataidi patenkintas Šūdų Karaliaus bosas – „Über Alles...“

ŠVENTOJI DVASIA (ataidi iš baro). „...ten kur mes, ten gera! Über Alles – vienintelis Jūsų malonumų sprendimas!..“


Troškulys


IEVA
ADOMAS
ŠVENTOJI DVASIA


Karštai mylisi ADOMAS ir IEVA; lovos galvūgalis ritmiškai bilsnoja į sieną. Poilsis po eilinio finalo. Abu išsekę.

IEVA. Aš noriu gerti.
ADOMAS. Aš taip pat.
IEVA. Aš noriu vyno.
ADOMAS. Aš taip pat. Vyno nėra.
IEVA. Aš noriu dainuoti.
ADOMAS. Aš, aš... (krenkšti)
IEVA. Aš... (ilgai krenkšti) negaliu... Aš noriu vyno. Aš noriu dainuoti. Įjunk radiją.
ADOMAS. Gerai.

Įjungia radiją – iš ten trenkia griaustinis, angelų choras, vargonai, etc....

ŠVENTOJI DVASIA (griausmingai iš traškančio radijo). Tebūnie!!! Tik iš rinktinių obuolių, iš geriausių sodų, profesionalų rankomis yra gaminamas bažnytinis obuolių vynas „Žalčio kirtis“. Amžius menanti tradicija, patirtis, sukaupta įkvėpimo leidžia didžiuotis tokiu vynu, kuris tinka ir žilagalvio senolio, ir tikrojo bičiulio stalui. „Žalčio kirtis“ – vynas, atveriantis duris dangiškąjai palaimai ir amžinąjam pažinimui, - žinoma, saikingai vartojant. „Žalčio kirtis“ – vynas, vertas maldos. „Žalčio kirtis“ – vynas, vertas aukos. „Žalčio kirtis“ – vynas, vertas pažinimo.

Atkemšamo kamščio pokštelėjimas, kliuksėjimas...


Taiklioji ranka


ŠVENTOJI DVASIA


Kas 5 s, slęgiančioje tyloje, l. aiškiai, garsiai, dramatiškai prašvilpia ir įsminga į medį strėlė. ŠVENTOJI DVASIA prabyla po 4 strelių (fone jos toliau sminga).

ŠVENTOJI DVASIA (t. p. aiškiai, dramatiškai). Prezervatyvai „Smiginys“. Kaip pirštu į akį.

Įsminga paskutinė strėlė.


Pirmasis rytas


IEVA
ADOMAS


Romantiškas rytas.

IEVA (laiminga). Kai gera...

Skamba lyriška, saldi melodija (pvz. Šopeno baladė nr. 4, op. 52)
.

IEVA. Kai norisi verkti iš laimės!..

Į temą – lakštingalos čiulbesys.


IEVA. Kai dainuoja iš meilės širdis!!.

IEVA jausmingai uždainuoja į temą melodijai; vis garsiau ir garsiau. Staiga nušaunama lakštingala. Pratisas Ievos klyksmas.

ADOMAS (vos apversdamas liežuvį). ...viską gali sugadinti pagirios.

Šūvis į „patefoną“ – nutrūksta Šopenas. IEVA vis klykia.

ADOMAS. ...kai menkiausias garsas rėžia ausį.

Nušaunama IEVA.


ADOMAS. ...kai nekenti net mylimo žmogaus.

Naujai užtaiso ginklą.


ADOMAS. „Antipagirinas“. Kai norisi nusišauti.

Šūvis. Spengianti tyla.


FINITO