Salomėja Neris


Diemedžiu žydėsiu


Prie didelio kelio

"Mes nesimatysim per daugel metelių... "Naktis temsta. Žvakė gęsta... "Kas pramynė juodus takus... "Mano rašteliai, o vingrieji... "Oi, šlavė, šlavė... "Ant mūsų snigo, ant mūsų lijo...

apie autorę *

   Ketvirtuoju poezijos rinkiniu "Diemedžiu žydėsiu" (1938) S.Nėris įkopė į pačias kūrybos aukštumas. Tai yra paskutinė S.Nėries poezija Nepriklausomoje Lietuvoje. Už šį rinkinį poetė buvo pagerbta aukščiausia Lietuvoje - valstybine literatūros premija.
   S.Nėries eilėraščių būdingiausios savybės yra lyrizmas, paprastumas, aiškumas, žodžio tikslumas ir melodinis lakumas. Nors iš pažiūros jos eilėraščiai atrodo paprasti, tačiau eiliavime yra daug išradingumo, vietomis siekiančio virtuozinių laimėjimų.

   Eilėraščių rinkinį "Prie didelio kelio" S. Nėris pradėjo sudarinėti 1944 m. Eilėraščiai parašyti įvairiose vietose - Maskvoje, Ufoje, Penzoje. Šį rinkinį poetė perdirbinėjo, eilėraščių sąrašai keitėsi. Rinkinys "Prie didelio kelio" nebuvo išleistas poetei gyvai esant. S.Nėris paruošė rinkinį, bet jis nebuvo skirtas spausdinimui. Šiame rinkinyje nėra nei vieno nežinomo S.Nėries eilėraščio. Dalis kūrinių buvo paskelbti rinkinyje "Lakštingala negali nečiulbėti", taip pat pilname poezijos rinkinyje (1957), bet kartu tai nežinomas rinkinys.
   Eilėraščiai pateikiami taip, kaip norėjo poetė: išlaikoma rinkinio struktūra ir tekstai. Eilėraščiai yra suskirstyti į 6 skyrius, kurie atskirti tik epigrafais - liaudies dainų arba individualių jų parafrazių. Jie suteikia rinkiniui skaudžiai klausiantį ir tyliai lūdintį foną.

________________________________
* pastaba nuo vėvėvėbaktoriaus :

...tai ne mano žodžiai,
tai ne mano mintys,
geriau patylėsiu,
geriau dėsiu pim..lą